projektyRealizujemy projekty kulturalne i edukacyjne na wszystkich etapach – od pomysłu, poprzez wnioskowanie o fundusze i realizację, po ewaluację, raportowanie i rozliczenia księgowe. Skutecznie nawiązujemy relacje i partnerstwa z instytucjami, mediami, naukowcami, twórcami i artystami. Posiadamy szerokie kontakty w świecie kultury, nauki oraz wśród organizacji pozarządowych na Śląsku.

Nasz zespół sprawdził się w takich projektach jak: