Manufaktura Wiedzy Estakada Spółka z o.o.
ul. Żołnierzy Września 73/6
41-500 Chorzów

Studio:
ul. 3 Maja 22
41-500 Chorzów
media@mw-estakada.pl

Tomasz  tel. 604 120 464   t.sobisz@mw-estakada.pl
Mateusz tel. 602 139 804   m.kokot@mw-estakada.pl 

Manufaktura Wiedzy Estakada Spółka z o.o.
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000486490
NIP 627 273 67 35, Regon 243422514
Kapitał zakładowy: 15 000,00 PLN

INFORMACJA RODO