Madgalena Pyrczak

analiza rynku, badania marketingowe i społeczne


 

Badaczka środowiska marketingowego, socjolog, baczna obserwatorka grup i zachowań społecznych, a także tendencji  i trendów kształtowanych we współczesnym świecie.

W MWE zajmuje się analizą rynku, badaniami marketingowymi i społecznymi.