Manufaktura Wiedzy Estakada Spółka z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

Adres do korespondencji:
Manufaktura Wiedzy Estakada Spółka z o.o.
ul. Żołnierzy Września 73/6, 41-500 Chorzów
t.sobisz@mw-estakada-pl