csrSpołeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – corporate social responsibility) pojmowana jest zazwyczaj jako działalność dobroczynna, sponsorska i proekologiczna. Jest to jednak dużo szersze zagadnienie sięgające do strategicznych założeń działalności firmy – relacji zarządu z pracownikami, firmy z dostawcami, konsumentami i społecznością lokalną, stosunku do konkurencji i akcjonariuszy.

Wiele firm tylko stwarza pozory bycia firmą odpowiedzialną społecznie, wykorzystując CSR do celów czysto promocyjnych, ale wiele jest również takich, które realizują odpowiedzialne strategie biznesowe… nie będąc świadome, że to CSR.

W obu przypadkach proponujemy usługi doradcze i szkoleniowe, zmierzające do uporządkowania i rozwoju odpowiedzialnej polityki biznesowej w firmie.