Manufaktura Wiedzy Estakada Spółka z o.o.

ul. Żołnierzy Września 73/6
41-500 Chorzów

Biuro:

ul. Telewizyjna 1
40-151 Katowice (budynek TVP Katowice)
(32) 25 95 554, 604 120 464

t.sobisz@mw-estakada.pl

magdalena.pyrczak@mw-estakada.pl

Prześlij nam brief: Brief MWE.pdf  Brief MWE.doc

media@mw-estakada.pl

Manufaktura Wiedzy Estakada Spółka z o.o.
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000486490
NIP 627 273 67 35, Regon 243422514
Kapitał zakładowy: 15 000,00 PLN

INFORMACJA RODO